Blogg

Återigen har vi lyckats! – UGL v-1916

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Att förstå behovet av olika ledarskap vid olika tillfällen för att förstå sig själv och andra bättre.
 • Du får en större insikt om dig som individ som medlem i grupp och som ledare. Du får djupare insikt om grupprocessen och hur man bidrar till gruppens relationer.
 • För att lära vad ledarskap innebär. Det är inte att styra andra utan leda dem att bli medarbetare. (samma som skrevs om kursens värde)
 • För förståelse av beteendemönster hos olika medlemmar.
 • Fantastisk förmån att praktiskt få lära sig om gruppdynamik och ledarskap.
 • Det har varit en fantastisk personlig resa som alla borde få möjlighet till! Den bästa kursen jag gått!
 • Utforskning av sig själv där okända och omöjliga saker blir en naturlig del av mig själv.
 • Det ger mycket stor insikt om mig som person och mitt agerande och vad det får för konsekvenser.
 • Om man verkligen har ambitionen att bli en bättre ledare/chef och inte bara är utnämnd anser jag att kursen är en nödvändighet.
 • Få snabb internalisering av de verktyg vi använde genom upplevelsebaserad inlärning.
 • Väldigt givande. Man får lära känna sig själv på ett annat sätt.

  Till den totala kursvärderingen

Återigen har vi lyckats! – UGL v-0916

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 11 främmande människor. Samtliga 11 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Främst på grund av den upplevelsebaserade inlärningen som gör att jag har kunnat ta … Läs mer

Återigen har vi lyckats! – UGL v-4815

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Därför att kursen ger en upplevelse och därmed djupare förståelse om hur grupper fungerar. … Läs mer

Återigen har vi lyckats! – UGL v-4315

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Den har gett mig mycket, men har säkert inte förstått allt ännu. För att … Läs mer

Återigen har vi lyckats! – UGL v-4015

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Den var så värdefull för mig. Upplägget på kursen. Tänk vilken effektiv ledningsgrupp vi … Läs mer

Återigen har vi lyckats! – UGL v-3515

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 11 främmande människor. Samtliga 11 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Det är en resa du sent glömmer. Utvecklande på många sätt. Självkännedom. Ökad självinsikt. … Läs mer

Återigen har vi lyckats! – UGL v-2315

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Det känns oerhört viktigt att få den här erfarenheten som UGL ger, för att … Läs mer

Återigen har vi lyckats! – UGL v-1915

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: För den är väldigt utvecklande. Den är givande ur många synvinklar. Själv, personlig utveckling, … Läs mer

Återigen har vi lyckats – UGL-kurs v-1115

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Utvecklande och nyttig, för framtida relationer både privat och yrkesmässigt. Den är lika värdefull … Läs mer

Återigen har vi lyckats – UGL-kurs v-0615!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Nyttiga kunskaper för en chef/ledare. Det är väldigt utvecklande på ett personligt plan och … Läs mer