Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-1011

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Vill du få personlig utveckling och förståelse för grupper, ledarskapets konst som yrke är UGL en utmärkt Läroplattform!
 • Det är en mycket bra kurs för att lära mer om sig själv och ledarskap.
 • Det är otroligt givande att testa sig själv att hamna i en grupp med olika individer.
 • Värdefulla kunskaper för alla typer av ledare och de som har ledarambitioner.
 • Mycket värdefullt, lära känna andra extra bra att gruppen är en främmandegrupp samt att vi har olika yrken. Längd och inriktning på utbildningen spelar mindre roll.
 • Självinsikten för individen – helheten.
 • Så jag ser längre än nu – nästippen!
 • Få teoretisk kunskap om att utveckla grupper och att leda, vilket många chefer behöver. Insikt hur din roll påverkar gruppen.
 • Ger insikt i en själv och gruppen.
 • Finns för många därute som inte fungerar som chefer/ledare pga. Dålig kompetens.
 • För en del ledare har inte förstått att en grupp kan utvecklas. De chefar och bryr sig bara om sitt eget bästa.
 • Väldigt utvecklande för den egna personliga utvecklingen. Många insikter.
 • Den är intensiv och bra!

För att ta del av hela kursutvärderingen klicka här!

Kommentarer inaktiverade.