Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-2411

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Den bästa utbildning jag har varit på – oerhört utvecklande.
 • Därför att alla skulle behöva dessa erfarenheter för att få en förståelse och kunna komma längre i gruppen.
 • Jag är övertygad om att liksom mig själv så tror människor överlag att de känner sig själva men det är enkelt – det gör vi inte.
 • Jag har lärt mig mycket och även fått med mig bra redskap för att kunna vidareutveckla mig till att bli en bättre ledare.
 • Intressant lärande kring ledarskap. Känns som givande innan jag kan/bör ta till mig andra ledarskapskurser.
 • Det har varit fantastiskt roligt! Jag har upplevt kursen som mycket utvecklande.
 • Så oerhört lärorikt hur man fungerar ihop med andra människor. Ökad självkännedom.
 • Helt enkelt för att det är en mycket utvecklande (personlig) utbildning.
 • Det hjälper alla att fungera bättre i en grupp.
 • Mycket lärorikt.
 • Det gav mig mycket och jag har andra medarbetare som skulle behöva kunskapen.

Kommentarer inaktiverade.