Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-3411

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Alla behöver gå UGL borde vara ett krav!! En upplevelse för livet som kan hjälpa på så många plan.
 • Personlig utveckling. Alla ledare borde gå denna kurs.
 • Mycket lärorik för sin egen utveckling och i sin ledarroll.
 • Det finns fler i min närhet som behöver veta hur de fungerar i en grupp.
 • Komma till insikt. Utvecklas på ett personligt och professionellt plan.
 • Även om kursen är otroligt jobbig är det samtidigt en stimulerande resa från att ha varit 12 för varandra okända personer till att få sådan öppenhet och tillit som vi har fått i vår grupp.
 • Att förstå vilka redskap och verktyg som krävs och att använda detta i skapelsen av ledarskap.
 • Det öppna fönstret som jag inte visste fanns.
 • En större insikt om det egna jagets påverkan på andra skapar enorm potential och kraft att nå framgång inom en organisation.
 • Att sitta inne med denna insikt själv kan göra det svårt att arbeta med utveckling och förändring.
 • Det är personlighetsutvecklande och ger inledande kunskap till grupputveckling.
 • Bra att utsätta sig för en sådan granskning.

Kommentarer inaktiverade.