Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-3911

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Det förändrar en persons sätt att se på sig själv och sitt ledarskap.
  • Att utvecklas till en bra ledare.
  • Bra tillfälle att lära sig om gruppdynamik och personlig utveckling.
  • Det ger ett värde till alla som deltager.
  • Jag fick mycket tips och idéer hur man kan agera och jag har hittat nya sidor som andra uppfattat på ett annat sätt än jag själv tycker.
  • Ger en insikt i hur och varför en grupp agerar och framförallt varför.
  • Unik möjlighet att förstå gruppdynamiken och ledarskap.
  • Den ger dig en möjlighet att få ett steg i din utveckling.
  • Ett bra sätt att lära om personen är motiverad till förändring.
  • Det ger en bra insikt i hur ens eget beteende påverkar gruppen.

Kommentarer inaktiverade.