Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-4211

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • För att den gett mig hur mycket som helst.
 • För att alla företagsledare borde ha denna kunskap.
 • Alla behöver känna trycket och revidera sig själva är oerhört nyttigt.
 • Personlig insikt är viktig för utveckling i vardagen, både privat och professionellt.
 • Den ger utvecklingsmöjligheter.
 • En fantastisk möjlighet till större självkännedom och personlig samt professionell
  utveckling.
 • Det ger insikt! Det ger en upplevelsebaserad erfarenhet att se gruppens utveckling.
 • Mental insikt i grupp och sig själv.
 • Just för upplevelsebaserad inlärning.
 • Djupare kunskap om gruppdynamik. Bättre självkännedom. Reviderad självbild.
  Konfliktkunskap.
 • Underbart att lära in teorier i praktiska uppgifter. Upplevelsebaserad inlärning gör
  att nya kunskaper inte bara blir teorier som jag inte använder.
 • Om man satsar och vill så ger den fantastiska utvecklingsmöjligheter för personen
  och det fortsatta arbetet på ”hemmaplan”.

Kommentarer inaktiverade.