Ny studie om UGL-konceptet!

Maria Ekegren har gjort en studie med rubriken:
”Ledarintelligens, självkänsla och personlighetsdrag före och efter deltagande i UGL”
Institutionen för individ och samhälle/Högskolan Väst
Handledare: Anna Dåderman och Examinator: Philip Hwang

Resultatet visade signifikant skillnad före resp. direkt efter utbildning gällande emotionell intelligens, rationell intelligens, själslig intelligens, bassjälvkänsla, bitterhet, psykisk ångestbenägenhet, stresskänslighet samt social konformitet. De självskattade ökningarna i ledarintelligens kvarstod i nivå efter sex månader. Resultat från korrelationsprövningar indikerade teoretiskt rimliga samband. Då den självskattade nivån av den emotionella, den rationella samt den själsliga intelligensen uppmätte högre resultat efter deltagande i UGL i föreliggande studie, verkar det som att denna kompetensutvecklingsinsats möjligen kan ha bidragit positivt till ökad ledarintelligens hos deltagarna.

Kommentarer inaktiverade.