Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-1312

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor.
Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Det är en fantastisk resa att försöka förstå gruppen och sitt eget beteende!
  • Det är en gåva för den personliga utvecklingen och förstå att jag kan påverka en grupp om jag fokuserar på rätta saker.
  • Förutom mina egna vinster så ser jag den omedelbara nyttan av kursen.
  • Personlig individ- och grupputveckling är ju fantastiskt även ifall det är jobbigt. Man får svar på frågor som: ”Hur är jag? Varför blev det så? Mitt beteende? Gruppens beteende?
  • Går ej att återberätta. Unik för varje individ – måste upplevas.
  • Personlig utveckling.
  • Ökar allas förståelse och kunskap. Blir till personer som jag gärna vill vara i grupp med.
  • Det har gett mig en hel del.
  • Vad jag kan göra för gruppen.
  • För att de ska få möjlighet att få känna på det jag har upplevt.

Kommentarer inaktiverade.