Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-1912

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor.
Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Otroligt komplett utbildning. Både för mig själv som ”privatperson” och som chef/ledare.
 • Både en personlig utveckling och förståelse, som min arbetsplats kommer att dra nytta av. Jag blir tydligare och mer framträdande.
 • Intensiv och användbar.
 • Personlig utveckling, ökad insikt om känslor och behov, verktyg för ledarskapet, upplevelsebaserad inlärning (pedagogiken).
 • Absolut. Vill man nå ökad personlig utveckling och få en förståelse i hur grupper fungerar är det inget att tveka på.
 • Den personliga utvecklingen är mycket stor.
 • Jag vill att ledningsgruppen ska ha en samsyn i vad ett utvecklande ledarskap är och hur det går till. Sedan vill jag att flera ska få chansen att uppleva det jag har gjort under denna ”resa”.
 • Viktigt tycker jag att relativt nya chefer går UGL-kurs även chefer som arbetat efter en äldre ledarstil som jag ser mycket av i vården.
 • För att alla ledare/chefer skall inse hur de måste utföra sitt ledarskap på bästa sätt utifrån sitt eget och gruppens behov.
 • En unik och ovärderlig upplevelse i gruppdynamik. Värdefull feedback från gruppmedlemmarna. Trevliga möten med nya människor.
 • För min egen skull känner jag att jag har fått en otrolig kick i mitt dagliga arbete.
 • Våga utmana sig själv och andra. Tänka på att det är träningsläger. Lära sig mer om konflikthantering. Ta reda på vilka behov man har.

Kommentarer inaktiverade.