Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-3412

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor.
Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Det är otroligt nyttigt för en själv samtidigt som du får väldigt god kunskap om hur en utvecklas.
 • Jag har lärt mig massor av de människor jag har mött. Jag har lärt mig gruppdynamik.
 • Det är nyttigt för alla! Oavsett om man har ledarposition eller ej.
 • En fantastisk (man förstår det inte innan) möjlighet att förstå sig själv och sitt ledarskap bättre. Att få ta del av andras upplevelser och känslor – främlingar (känns nästan som att födas på nytt).
 • Den gav mig jättemycket.
 • Mycket effektivt verktyg i förståelsen hur en grupp utvecklas, ledarskap, feedback, personlig utveckling, självkännedom etc.
 • Ger mycket: personlig utveckling.
 • För att få en ökad självinsikt – ökad insikt hur en grupp utvecklas. Bli en bättre ledare utifrån både teori och praktik. Personlig utveckling.
 • Ger förståelse och begrepp som gör att man får ett gemensamt språk och insikt vilket möjliggör utveckling till en ny nivå!
 • Förståelse för hur gruppdynamik fungerar och hur lätt det är att få en känsla av att vara off.
 • Den får dig att tänka på vem/hur jag är. Den levererar m.a.o. målen för kursen begränsningen är var den enskilde kan ta till sig. Men den passar inte för alla, de måste finnas en vilja att öppna sig.
 • Om fler vet hur vi ska göra så blir det roligare.

Kommentarer inaktiverade.