Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-3912

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 11 främmande människor.
Samtliga 11 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Den bidrar till att öka förståelsen och betydelsen av ett tydligt ledarskap.
  • En kurs som maximerar dig i din egen utveckling.
  • Alla borde fundera på och lära sig om gruppens utveckling eftersom vi alla verkar i olika gruppsammanhang.
  • God blandning mellan teori och praktik finns mycket i den för alla.
  • Viktigt att förstå hur grupper utvecklas och få träna på att vara och få var en del av gruppens utveckling.
  • Jag tror att kursen bidrar starkt till individers utveckling (grupper, gruppens utveckling, ledarskap, självinsikt).
  • Vill man ständigt förbättra sina egenskaper och upptäcka vilka egenskaper som saknas (och förhoppningsvis varför) är detta ett bra verktyg.
  • All denna praktik gör att det sitter i kroppen. Agerandet i grupp och feedbackövningarna.
  • Att få självinsikt stärker ledarrollen och det behöver fler personer.

Kommentarer inaktiverade.