Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-2413!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Bra kurs som alla borde gå. Engagerade handledare.
 • Fler behöver se vad svårt det är att utvecklas i grupp.
 • Utmärkta redskap att använda i framtiden.
 • Gedigna handledare som har förenat teori med praktik.
 • Ger möjlighet till personlig utveckling vilket kommer att utveckla våra olika arbetsgrupper.
 • Den gav massor!
 • Jag fick en ny syn på vad jag gör och varför. Som värdefull för alla dvs. mig och alla runt mig.
 • Den ger värdefulla insikter om en grupps behov, relationernas betydelse, och behovet av tydliga roller.
 • För att få lika värdefulla insikter som jag vilket i sin tur kommer att ge ringar på vattnet i deras ”hemmiljö”.
 • Självutvecklande och grupputvecklande samt om krafter som finns där bakom.
 • För ökad självinsikt, personlig utveckling samt kunskaper kring gruppens olika faser.
 • Generellt självklar. En grundförutsättning för att på ett mer medvetet och strukturerat sätt verka för en grupps utveckling.
 • Alla människor är beroende och har ett behov av att utvecklas och bli sedda som individer i grupp.

Kommentarer inaktiverade.