Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-4813!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Alla behöver en UGL!
 • För att jag har gjort en fantastisk resa.
 • Definitivt! Personlig utveckling. Förståelse för ledarskapets betydelse för grupper.
 • Alla borde gå en UGL. Jag har vuxit som yrkesman och privat.
 • I mina ögon en känslomässig och mental resa med positivt utfall. Jag tror att många ledare skulle behöva genomgå en grupputveckling med UGL;s målpil som kompass.
 • Därför att det är ett alldeles speciellt sätt att öka utvecklingen och personlig mognad i en grupprocess.
 • Alla har något att hämta här. Väl investerad tid! Do it!
 • Om du har ett intresse av att lära mer om dig själv grupper och ledarskap – då är detta ett måste!
 • Utvecklas som person. Våga lyssna på dig själv och hur andra uppfattar dig. Dem intensiva bubblan går ej att beskrivas den måste upplevas!
 • För att det är utvecklande för din självinsikt och hur vi behandlar andra i vår omgivning. Varg och Giraff-språk exempelvis.
 • För att få fler att förstå behovet av gruppers utveckling.

Till den totala kursutvärderingen

Kommentarer inaktiverade.