Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-2014!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Jag skulle rekommendera att gå DENNA UGL med Sven-Olof. Andra kursledare
  utan liknade kompetens kan jag inte uttala mig om.
 • Har sett hur alla har utvecklats.
 • Det är så otroligt lärorikt. Personlig utveckling.
 • Utvecklas mycket på kort tid.
 • Den är inspirerande och utvecklande både professionellt och privat.
 • Fokus på mig själv och förståelsen för gruppen.
 • Det är ett kursupplägg som gör en medveten om sig själv, andra individer och
  gruppens funktion.
 • Helt nytt upplägg på ledarskapsutbildning enligt mig. Mycket bra handledare
  som spelar en mycket stor roll.
 • Det är hälsosamt och utvecklande att uppleva olika stadier av gruppens
  utveckling och att få sina ”sanningar” ifrågasatta.
 • Kursen leder till kunskap om hur en grupp fungerar i olika stadier samt min
  egen roll i gruppen.
 • Oerhört lärorikt och utvecklande.
 • Det här är en utvecklingsresa som alla borde göra för sin egen utveckling.

Till den totala kursutvarderingen

Kommentarer inaktiverade.