Återigen har vi lyckats! – UGL-kurs v-3914!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Jag kan inte föreställa mig att det finns några alternativ till den här UGL-kursen
  på Bohus-Malmön.
 • Snacka om personlig utveckling.
 • Ja absolut! Inspirerande, motiverande, lärorikt. Att få uppleva alla dessa känslor.
  Kaos, frustration, glädje etc. – hela registret.
 • Ger mycket på kort tid. Upplevelsebaserat inlärning fungerar riktigt bra för mig.
 • Ger verkligen personlig utveckling och kunskap om grupprocesser och sin egen
  roll och beteende i grupp.
 • Absolut – för att många arbetsplatser skulle fungera så mycket bättre om de
  hade denna kunskap.
 • Mycket utvecklande.
 • Man får med sig så mycket!
 • Personlig utveckling.
 • Jag tror att alla tar med sig ett lärande i olika former oberoende vad man har med sig in.
 • Samma utgångspunkt i gruppdynamik.

Till den totala kursutvarderingen

Kommentarer inaktiverade.