Återigen har vi lyckats! – UGL v-1916

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Att förstå behovet av olika ledarskap vid olika tillfällen för att förstå sig själv och andra bättre.
 • Du får en större insikt om dig som individ som medlem i grupp och som ledare. Du får djupare insikt om grupprocessen och hur man bidrar till gruppens relationer.
 • För att lära vad ledarskap innebär. Det är inte att styra andra utan leda dem att bli medarbetare. (samma som skrevs om kursens värde)
 • För förståelse av beteendemönster hos olika medlemmar.
 • Fantastisk förmån att praktiskt få lära sig om gruppdynamik och ledarskap.
 • Det har varit en fantastisk personlig resa som alla borde få möjlighet till! Den bästa kursen jag gått!
 • Utforskning av sig själv där okända och omöjliga saker blir en naturlig del av mig själv.
 • Det ger mycket stor insikt om mig som person och mitt agerande och vad det får för konsekvenser.
 • Om man verkligen har ambitionen att bli en bättre ledare/chef och inte bara är utnämnd anser jag att kursen är en nödvändighet.
 • Få snabb internalisering av de verktyg vi använde genom upplevelsebaserad inlärning.
 • Väldigt givande. Man får lära känna sig själv på ett annat sätt.

  Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.