Återigen har vi lyckats! – UGL v-4016

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Ja absolut en mycket utvecklande kurs med kompetenta kursledare.
  • Viktigt lärande för alla som önskar delta i eller leda en grupp.
  • Innehållet (både upplägg och kunskaper) och de underbara handledarna.
  • Fascinerande ämnen.
  • Man får självinsikt och utifrån det kan man jobba med de frågorna.
  • Fantastiskt utvecklande kurs.
  • Är du ny chef sparar du många år.
  • Lärorikt och utvecklande.
  • Fokuserat och mer resultat än någon annan kurs.
  • För att ta sig tid till självutveckling.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.