Nu startar vi ”UGL” max 9!

Vi startar nu ”UGL max 9” utifrån den ideala gruppen som är 7 +/- 2. Vi erbjuder kompetens som ger trygghet – genom handledarparets utbildningsnivå – Leg psykolog och Beteendevetare – som du inte hittar hos någon annan arrangör. Vi har maximerat deltagarantalet till 9 kursdeltagare beroende på att de kommunikativa relationerna ska optimeras. Detta kan räknas ut med formeln KL=N(N-1)/2. För 12 deltagare ger detta 66 relationer och för en grupp på 9 ger detta 36 relationer. Var och en deltagare får ca. 100% mer aktiv tid i den kommunikativa dialogen. Vår erfarenhet har visat att processen blir mer effektiv, deltagarna får ett större lärande och kan reflektera på en djupare nivå i en mindre UGL-grupp. Då vi provat detta har kursutvärderingarna också visat det. Trots denna förändring håller vi nere priset till det angenäma 27 800 kr, vilket är att jämföra med 33 100 kr som andra arrangörer tar för en 12 grupp.

Samtliga priser är exklusive moms.

Kommentarer inaktiverade.