Återigen har vi lyckats! – UGL v-3917!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Alla som leder någon grupp, dvs ALLA behöver verktyg för att veta vad som händer när man gör på olika sätt.
  • Uppläggets struktur och innehåll. De effekter det gett på mig tycker jag beskriver vikten av UGL väldigt väl.
  • Går inte att läsa sig till kunskaper som man får på en UGL-kurs. Möjlighet att ha ett stort fokus på utbildningen.
  • Så givande, både för sin personliga del och som en gruppmedlem för att utveckla sin arbetsgrupp. Få högre kvalitet i verksamheten.
  • För att förstå gruppens betydelse. För att förstå sin egna betydelse.
  • UGL var mycket positiv upplevelse i förhållande till tidigare teoretiska kurser jag gått.
  • Om man inte har gått, absolut! OM man har gått kanske inte…kan man göra en påminnelse utan att leva teorin i fem dagar?
  • Alla utvecklar sig som person och i sitt ledarskap.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.