Återigen har vi lyckats! – UGL v-3518!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Mycket bra kurs för självmedvetenhet och för att påvisa fällor och svårigheter,
  samt verktyg för detta.
 • Jag tror att alla människor behöver få den här typen av självkännedom samt
  kunskap om människors beteende.
 • Upplevelsen, lärdomen, förståelsen.
 • Ger en ökad självinsikt. Bra verktyg för att hantera och förstå grupprocesser.
 • Den ger dig stora kunskaper om dig själv. För mig blev det tydligt vad och när
  jag kan använda vad jag lärt mig.
 • Du utvecklas till att bli en bra ledare. Du får tips/idéer hur du kan göra. Du får en
  syn på vad som händer om mitt egna beteende inte är ok.
 • Kursen ger bättre ledare oavsett hur man ser det.
 • Utmana dig själv! Man kommer få en spännande och intressant upplevelse som
  förändrar
  ditt liv.
 • Otroligt utvecklande av en själv. Insikt i vad som har betydelse i grupputveckling
  och samarbete.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.