Återigen har vi lyckats – UGL v-1019!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Väldigt givande och utvecklande.
  • Självinsikt är viktigt och det har jag fått här. Uppskattar det upplevelsebaserade lärandet.
  • Ju fler som går kursen, desto bättre arbetsklimat tror jag vi får,
    effektivare grupper och bättre ledare.
  • Personlig utveckling.
  • Alla som har en chefs- eller ledarposition borde gå UGL. Detta är viktig kunskap som alla ledare borde ha.
  • Gruppdynamik och samtal i små och större grupper var givande.
  • Framförallt att få en vetskap om hur mitt beteende uppfattas av andra i positiv och negativ riktning och vad man kan göra åt det och få verktyg.
  • Mycket kunskap om hantering av ledarskap.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.