Återigen har vi lyckats – UGL v-1419!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Jag tycker att alla ledare bör gå denna UGL-kurs. Tänk vilka team ni kan få!! Jag kommer rekommendera denna UGL till alla jag känner.
  • Den innehåller så mycket värdefulla verktyg och kunskaper som vem som helst har nytta av.
  • Därför att den är så viktig för att grupper ska kunna utvecklas. Samt att den ger personlig utveckling.
  • Det är en inre resa som alla borde göra för att förstå sig själv och andra.
  • Mycket värdefull kurs för att förstå andra människor och gruppdynamik.
  • Den ger en väldigt bra möjlighet till självinsikt om att vad man säger eller inte säger kan påverka andra. Att lära sig känslors påverkan och behovet av ”rätt” ledarbeteende i ”rätt” mognadsstadie.
  • Verkligen! Vill inte arbeta under t.ex. en chef som inte gått UGL. Skall rekommendera den till många.
  • Alla har nytta av UGL! Även om man har stora erfarenheter har man möjlighet att utvecklas.
  • Givande och utvecklande vare sig man är ledare eller har relation till ledare.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.