Återigen har vi lyckats v-2419

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Utvecklande. Tydligt vad man behöver jobba på. Man får testa sig själv!
  • Stor hjälp i ledarskap!
  • Nyttigt för att se metaperspektivet av grupputveckling – nödvändigt om du vill bli en ledare för en framgångsrik grupp.
  • Den gör möjlighet till stor insikt om sig själv och personlig utveckling.
  • Alla behöver gå denna utbildning. Vilken ynnest att få reflektera över gruppdynamik.
  • Det är en upplevelse som ger så starka intryck som kommer vara till nytta. Att i en trygg miljö guidas igenom en prövning av sig själv.
  • Det är bra för den personliga utvecklingen. Om alla gör UGL blir livet enklare tror jag.
  • Utvecklande för ens personlighet.
  • Jag tror att alla borde gå UGL, speciellt de som ej är i ledande positioner.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.