Återigen har vi lyckats v-3519

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Man får utmana sig själv, träna på sina svagheter om man är öppen för det, får feedback, verktyg och fakta om gruppers utveckling.
  • Har varit väldigt nyttigt, både kopplat till privatlivet och arbetslivet.
  • Ett bra sätt att lära om man vill utveckla förståelsen för grupp och ledarskap.
  • Den ger insikter på djupet!
  • Alla ledare bör med jämna mellanrum ifrågasätta sig själva.
  • För att jag anser att den har möjlighet att skapa varaktig förbättring.
  • Vi behöver alla ta del av vad UGL har att ge.
  • Alla agerar i gruppsammanhang i någon form. Kunskapen öppnar ens ögon.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.