Återigen har vi lyckats v-4019

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Blivit mer intresserad. Modellen innehåller så mycket psykologi och beteendekunskap att det verkligen är vettigt att handledarna har hög kompetens inom området. Toppen att vi hade psykolog och beteendevetare som handledare.
  • Mycket ”Firo” kommuniceras ute i företagen fortfarande och kunskapsnivån i ledningar är mycket svag om grupputveckling.
  • Bland det roligaste och mest utvecklande jag gjort, både som individ och medarbetare.
  • Förståelse för hur man själv är och hur andra uppfattar en, och tvärtom.
  • Man bör ha detta med sig i arbetslivet.
  • För att få upplevelsebaserade insikter. Och tid till reflektion.
  • Stort kliv i den invändiga resan på mycket kort tid.
  • Ja, men med kommentaren att det är tufft och att man får vara beredd att anpassa sig mycket – men värt det.
  • Oavsett var man befinner sig i sitt ledarskap är det aldrig för sent att styra upp sig själv och ta till sig ny kunskap. Jag tror att jag är ett levande exempel.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.