Återigen har vi lyckats v-4919!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Det mest utvecklande jag gjort. Man bör ha detta med sig i arbetslivet.
  • Det är en kurs som kan hjälpa vem som helst, privat/yrkesmässigt att utvecklas som människa.
  • Fantastiskt utvecklande och utmanande.
  • Alla borde gå UGL. Inte minst för att lära sig kommunicera och förstå varandra bättre.
  • Utvecklar dig som person och ledare.
  • En ögonöppnare kring grupper och individer och hur mycket man tar hänsyn till och påverkar varandra.
  • För att förstå andra måste du förstå dig själv.
  • Ökad självmedvetenhet och de verktyg/den kunskap man får kopplat till gruppdynamik, grupputveckling och ledarskapets betydelse.
  • Bra utbildning!

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.