Återigen har vi lyckats v-3620!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Galet bra med upplevelsebaserad inlärning! Vill gå på fler sådana. Alla borde gå. Skapar så himla mycket insikt.
  • Någon annan ledarskapskurs behövs inte. Att endast läsa om teori utan att få uppleva det gör ingen till en bättre ledare.
  • Det ger otroligt många nya insikter om mig själv och om hur man uppfattar andra.
  • För att många behöver förstå/uppleva gruppdynamik och det som hindrar den att fungera, för att kunna reflektera över det.
  • Bra för personlig utveckling och förståelse + teoretisk förankring kring ledarskap och gruppers/individers utveckling.
  • Alla som är del av eller leder en grupp borde få lära sig det jag nu fått uppleva. Vikten av att fokusera på andra saker än just ”arbetsuppgiften”.
  • Nytt sätt att tänka, på hur man jobbar med sina grupper i det dagliga arbetet.
  • Alla som ingår i en grupp borde få möjligheten att gå den här kursen. Även om man inte är en ledare så anser jag att kursen synliggör vikten av gruppens och ledarens betydelse för att nå mot fas 3/4.
  • Man reflekterar hela tiden vad som händer och som hänt under veckan.
  • Utvecklande på många olika sätt. Något alla skulle behöva.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.