Återigen har vi lyckats v-1022!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.
På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Av alla utbildningar jag gått går ingen att jämföra med detta. Lärt mig så mycket på fem dagar som också är väl underbyggt som jag aldrig upplevt förut.
  • En kurs som kan förändra individer och grupper på riktigt.
  • Jag upplever att detta är en nödvändighet för alla som leder eller ska arbeta med en grupp – oavsett storlek/bransch.
  • Utvecklande för alla oavsett typ av människa.
  • Alla som någon gång leder eller deltar i en grupp borde gå. Det påverkar så mycket hela livet. Önskar jag fått detta i ”min ungdom”.
  • Definitivt! Alla grupper och ledningar behöver den här kursen för ALLA bidrar till gruppen och behöver ha förståelse för det!
  • Verktygen som behandlas ger förståelse för bl.a. hur ”jag” och andra som är i relation till mig fungerar. Detta är värdefullt.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.