Blogg

Återigen har vi lyckats! – UGL v-3515

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 11 främmande människor. Samtliga 11 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Det är en resa du sent glömmer.
 • Utvecklande på många sätt.
 • Självkännedom.
 • Ökad självinsikt. Förstå grupputveckling och gruppdynamik.
 • Livet är ett livslångt lärande och en möjlighet till ständig utveckling.
 • Otroliga AHA-upplevelser. Underbara insikter. Fantastiska stunder. Glädje. Tårar. Superskön lättnad. Många känslor som kommer fram och befriar.
 • Otroligt självutvecklande. Mycket lärorikt att själv uppleva de olika utvecklingsstadierna och sedan kunna se tillbaka och reflektera/lära sig.
 • Utbildningen är otroligt givande för den personliga utvecklingen och ledarskapet. Jag har klivit över det som länge hindrat mig och jag har nya härliga verktyg för vägen framåt.
 • Chansen – Ta den. Möter dig själv i en spegling med och runt andra…
 • En enorm möjlighet till utveckling av sig själv och få kunskaper i ledarrollen – oerhört viktiga sådana. Ingen borde ha chefstjänst utan att ha gått UGL på Bohus-Malmön!
 • För att på ett kontrollerat sätt bidra till att personen utvecklas och utforskar gruppers samverkan och betydelse för egen utveckling.

Till den totala kursvärderingen

Återigen har vi lyckats! – UGL v-2315

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Det känns oerhört viktigt att få den här erfarenheten som UGL ger, för att … Läs mer

Återigen har vi lyckats! – UGL v-1915

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: För den är väldigt utvecklande. Den är givande ur många synvinklar. Själv, personlig utveckling, … Läs mer

Återigen har vi lyckats – UGL-kurs v-1115

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Utvecklande och nyttig, för framtida relationer både privat och yrkesmässigt. Den är lika värdefull … Läs mer

Återigen har vi lyckats – UGL-kurs v-0615!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Nyttiga kunskaper för en chef/ledare. Det är väldigt utvecklande på ett personligt plan och … Läs mer

Återigen har vi lyckats! – UGL-kurs v-4814!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Fantastisk! Förändra livet med denna UGL-kurs. Inspirerar till ”paradigmskifte”. Per dags dato har jag … Läs mer

Återigen har vi lyckats! – UGL-kurs v-4214!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Ett fantastiskt tillfälle att skärskåda och utveckla sig själv i förhållande till andra. Otroligt … Läs mer

Återigen har vi lyckats! – UGL-kurs v-3914!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Jag kan inte föreställa mig att det finns några alternativ till den här UGL-kursen … Läs mer

Återigen har vi lyckats! – UGL-kurs v-3414!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Bra scanner för att revidera sig själv och göra förbättringar. Konceptet är unikt dock … Läs mer

Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-2414!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Mycket givande för den personliga utvecklingen och utvecklingen av en grupp. Jag vill gärna … Läs mer