Wheelans IMGD-modell

IMGD-modellen – den bärande gruppteorin för UGL version 12 Susan A. Wheelan, tidigare professor vid Temple University, Philadelphia, USA har under nära 30 år studerat arbetsgruppers utveckling. Hon har tagit fram frågeformuläret GDQ som fastställer arbetsgruppens utvecklingsstadie. GDQ the Group … Fortsätt läsa Wheelans IMGD-modell