Återigen har vi lyckats! – UGL v-1718!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

  • Jag som person gillar UBI som inlärningsmetod. Dessutom förstår jag vinsten med att använda sig av feedback, Jag-budskap, giraffspråk, för den som ska utveckla en annan person.
  • Det har varit väldigt värdefullt för mig och jag tror det kommer sippra ut till familj, vänner och arbetsliv.
  • För att få förståelse.
  • Insikterna och verktygen från kursen är värdefulla för alla som jobbar med och i grupper.
  • Det bör vara av godo för alla som är intresserade av utveckling. Och jag är stolt över att ha en chef som gått UGL och att han ser ett värde i att teamet också gör det.
  • Erfarna handledare och upplevelsebaserad inlärning.
  • Inte till alla men till personer som gillar upplägget.
  • Verkligen utvecklande och inspirerande till att fortsätta utveckling av mig själv och mina arbetsgrupper. Utmanande, utmattande och väldigt roligt.
  • Ju fler som går desto lättare blir förändringen på företag, ”språket” och erfarenheterna delas.

Till den totala kursvärderingen

Kommentarer inaktiverade.