Om UGL-akademin

UGL-akademin har ett processinriktat kreativt arbetssätt där vi tillhandahåller frågor och uppgifter och erbjuder deltagarna att reflektera och ta ställning till sina svar. Vi vet av erfarenhet att färdigformulerade svar inte genererar önskvärda förändringar. Ett processorienterat arbetssätt skapar insikt, kunskap och förståelse. Vår pedagogiska idé bygger på ett lärande utifrån deltagarnas eget engagemang. De inbjuds att vara aktiva i processen och använda sina egna kunskaper och erfarenheter.  Vi arbetar i en lärprocess med individuell och gemensam reflektion och arbete i mindre och större grupper. Vi stödjer processen genom att hålla fokus, ge struktur och tillföra aktuell teori samt uppmuntra deltagarna att lära och dra nytta av varandras kunskap.

Den pedagogiska ansatsen i UGL kännetecknas av;

  • Kunskapsinhämtning och inspiration
  • Individuellt arbete & reflektion – vad innebär det för mig och min verksamhet
  • Gemensam dialog – gemensamt erfarenhetsutbyte och integration
  • Teamlärande – vad har vi lärt oss

De metoder inom UGL som används är;

  • Upplevelsebaserade övningar
  • Individuella övningar och grupparbeten
  • Reflektionstid genom arbetsuppgifter
  • Teoripass

Vårt förhållnings- och arbetssätt utgår från följande principer;

Alla människor är värdefulla, har stor kunskap och vill bidra. Deltagande i mänsklig utveckling sker genom inbjudan och med respekt för individens eget val, engagemang och ansvarstagande. Vilket innebär att vi kan erbjuda möjlighet till utveckling men det är vars och ens ansvar att ta egen ställning och göra egna val.Senaste från bloggen

sep 20 2023 Kursvärdering Återigen har vi lyckats v-3523!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.På frågan ”Varför?” svarar de: Till den totala kursvärderingen