Handledarkompetensen

Handledarkompetensen avgör kvalitén på UGL-kursen

Handledarna skall vara två, av Försvarshögskolan registrerade och behöriga, med godkänd utbildning. Handledarna har, i sina roller, ett stort ansvar för att tillgodose förutsättningarna för god inlärning och att ständigt bygga på sin egen duglighet som utbildare.
Utbildningen som handledare, enligt försvarshögskolans regler, innebär att du efter din egna UGL-kurs genomgår en två veckors fördjupad UGL (FUGL). Därefter följer en två veckors handledarutbildning (HUGL) som är en administrativ kurs där du går igenom övningarnas genomförande. Efter detta väljer, du själv, en handledare som du kör upp med under en UGL-kurs. Efter denna uppkörning är du klar för att genomföra egna UGL-kurser.

Varför chansa?
De flesta inser säkerligen att detta är en mycket kort utbildning och att det är en fördel om handledarna har en beteendevetenskaplig utbildning samt erfarenhet av att arbeta med gruppdynamik. Undersök därför alltid handledarnas kompetens, tyvärr finns den inte angiven i Försvarshögskolans handledarmatrikel.

Finns det någon fördel att ha en Leg. KBT-Psykolog som handledare?
Psykologer har en femårig universitetsutbildning i hur människor fungerar ur ett vetenskapligt perspektiv. Ämnen som ingår är allmän psykologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, neuropsykologi, kognitiv psykologi, biologisk psykologi, familj och etnicitet, psykopatologi och psykosomatik, etik och juridik, gruppsykologi, sociologi, arbets- och organisationspsykologi, testning och utredning, statistik och vetenskaplig metod. Dessutom ingår egenterapi (man måste alltså själv gå i terapi för att bli psykolog) samt en grundläggande utbildning i psykoterapi med egna patienter. Efter ett års praktik får man sin legitimation som psykolog av Socialstyrelsen, en legitimation som kan dras in om man missköter sig. Är man missnöjd med hur man behandlats av en psykolog kan man anmäla detta till Psykologförbundets etiska råd eller till Socialstyrelsen. Med en bas i vetenskapligt grundad kunskap om individens, gruppens och organisationens psykologi, kan en kompetent psykolog genomföra bedömningar och utvecklingsinsatser utifrån en helhetsbedömning av den aktuella situationen. Detta sker alltid i ett dynamiskt samspel med kursdeltagarna. Det handlar helt enkelt om en kvalitetssäkring av handledarkompetensen. http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?PSID=1581&Sven-Olof+Krantz

Mer om psykologer: www.psykologforbundet.se

Handledarna fördjupar dina kunskaper inom dessa områden:

 • Individens roll i gruppen
 • Gruppens mognad och utveckling
 • Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
 • Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
 • Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

Handledarna hjälper dig att utveckla:

 • Effektivare konflikthantering
 • Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
 • Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
 • Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
 • Effektivare hantering av stress
 • Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
 • Förmågan att kommunicera effektivare
 • Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

Senaste från bloggen

sep 20 2023 Kursvärdering Återigen har vi lyckats v-3523!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.På frågan ”Varför?” svarar de: Till den totala kursvärderingen