Sven-Olof har tilldelats priset C.E.T.A.

Comiflex  är en unik storsatsning på kompetensutveckling. Genom projektet satsar Europeiska Socialfonden (ESF) 18,3 miljoner på 29 industritillverkande företag i Sjuhärad och Region Halland. Projektet handlar främst om strategisk kompetensutveckling. Den centrala målsättningen är att skapa förutsättningar för såväl företag som arbetstagare att anpassa sig i ett långsiktigt perspektiv på en föränderlig marknad. I dagsläget har 25 procent av Comiflex utbildningsbudget satsats på kvinnor, vilket avspeglar den exakta könsfördelningen i företagen som ingår i projektet. Comiflex har möjliggjort flera omfattande förändringsarbeten. Många företag skulle annars varken haft tid eller resurser att genomföra de utbildningsinsatser som nu blir verklighet. Målet är att 2 000 personer ska kompetensutvecklas fram till 31 maj 2011.

Nedan följer Sjuhärads kommunalförbunds motivering till pristagaren.

C.E.T.A. – Comiflex Excellent Teaching Award
C.E.T.A är ett pris och ett hedersomnämnande till en utbildningskonsult som under projektperioden har utmärkt sig med hög kvalitet och genuin serviceanda. Den utbildningskonsult som har utmärkt sig med hög kvalitet och genuin serviceanda och tilldelats hedersomnämnandet är Sven-Olof Krantz, Göteborgs Arbetspsykologi AB.
Sven-Olof Krantz har levererat utbildningar inom ledarskap, medarbetarskap samt organisations-utveckling inom ESF-projektet Comiflex (Competence, Innovation and Flexicurity in West Sweden). Sven-Olof Krantz har visat hög kompetens, stark verksamhetsanknytning och stort mod då han på ett utomordentligt sätt har antagit sig uppgiften att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet på företagen!
Deltagande företag i Comiflex har ombetts nominera en utbildningskonsult som de anser har utmärkt sig med hög kvalitet och genuin serviceanda. Nedan följer ett utlåtande från en VD på ett av projektdeltagande företag.
”Jag har aldrig tidigare gett en utbildningsleverantör en 10:a i betyg. Men Sven-Olof Krantz var suverän. Han får högsta betyg av mig!”

Kommentarer inaktiverade.