Återigen har vi lyckats! – UGL-kurs v-3414!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:

 • Bra scanner för att revidera sig själv och göra förbättringar.
 • Konceptet är unikt dock viktigt att kontrollera handledarkompetensen
  och att ta referenser som jag gjorde.
 • Unikt sätt att integrera teori med teori.
 • Grymt bra upplevelsebaserat lärande.
 • Jag har fått lära mig mycket om mig själv!
 • Det rör om och skapar ordning. Ett känslokar som alla bör dyka ner i.
 • Det är en intressant kurs.
 • Alla människor borde gå en sådan kurs och jag tror att kommunikationen
  och relationer skulle bli mycket bättre för alla.
 • Tror att alla som arbetar i grupper skulle ha nytta av detta, speciellt chefer.
 • Jättebra utbildning inte bara för ledare utan även för gruppdeltagare.
 • För att den blir vad deltagarna gör den till = levande.

Till den totala kursutvarderingen

Kommentarer inaktiverade.