Kvalitetssäkring av UGL-konceptet

Kvalitetssäkring av utbildningskonceptet UGL alla delar, UGL, FUGL och HUGL sker på flera sätt.


Det har kommit till Försvarshögskolans kännedom att det på olika hemsidor och bloggar sprids missuppfattningar, desinformation och direkta osakligheter om UGL och dess förädlade versioner. Vi ber alla intresserade att ta del av den korrekta information som finns om UGL på FHS hemsidor om konceptet.

UGL version 12  är kvalitetssäkrat och uppfyller alla vetenskapliga och etiska krav som kan ställas på en utbildning av detta slag. Försvarshögskolan uppmanar alla intressenter av utbildningskoncept av UGL-karaktär att kontrollera vetenskaplighet samt hur och av vilka denna vetenskapliga granskning skett samt hur kvalitetssäkringen av konceptet sker.

Senaste från bloggen

nov 05 2021 Kursvärdering Återigen har vi lyckats v-4021!

Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till en grupp av främmande människor. Samtliga deltagare vill rekommendera andra att gå UGL-kursen.På frågan ”Varför?” svarar de: Troligen det starkaste intrycket och upplevelsen jag fått under fem dagar. Det jag har kommit … Läs mer